Novinky

srp 25, 2019
Kategorie:
Zaslal: jana

tel: 602 840 905

email: janina.habartova@gmail.com
 

Etický kodex účastníka kurzu terapie obezity

Účastník kurzu se pravidelně účastní konzultací a pokud mu to umožní zdravotní stav, tak i pohybové aktivity. Pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit, předem se omluví a zjistí si úkoly a témata zadaná na daný týden.

Účastník kurzu si je vědom svého zdravotního stavu a při úpravách životního stylu je nutně zohledňuje. V případě nejistoty či pochybností se informuje u svého lékaře.

Účastník kurzu se snaží dodržovat pokyny a plnit úkoly, které jsou zadávány a to včetně vyplňování záznamových archů.

Účastník kurzu zachovává tajemství ohledně probírané problematiky týkající se ostatních členů skupiny včetně nezveřejňování hmotnosti, pokud si to druzí nepřejí.

Účastník kurzu nepředává dalším členům žádné různé nefyziologické diety, případně je předem konzultuje přede všemi s terapeutem.

Účastník kurzu se raději dvakrát zeptá, než by nechal něco špatně pochopeno.

Předchozí stránka: Před první návštěvou  Následující stránka: Cvičení