Novinky

srp 25, 2019
Kategorie:
Zaslal: jana

tel: 602 840 905

email: janina.habartova@gmail.com
 

Kurzy hubnutí

Úprava životního stylu a terapie obezity dle metodiky společnosti STOB - STop OBezitě!

 Moje motto:
"Nechci, abychom drželi diety,
chci, abychom se naučili přemýšlet, jíst a chovat se tak,
abychom žádné diety nepotřebovali."

Co můžete na mých kurzech očekávat:

- překvapení na začátek = platba až po první lekci, kdy máte možnost se rozhodnout, zda-li je můj přístup pro vás přínosem

- poznání toho, co můžeme společně dosáhnout a jak
- diagnostiku
- poznání vlastního jídelníčku
- diskuze nad tím, co, jak a proč chceme a můžeme jíst
- vědomá úprava jídelníčku
- prozkoumání pohybových návyků
 - poznání a případná požadované změna postojů a emocí, které vedly k nesprávným stravovacím a pohybovým návykům

- vše poznáváme a učíme se postupně
- každá lekce má své téma
- z každé lekce něco postupně zabudováváme do praxe
- praktické ukázky a praktická příklady jídel

- brožurky pro případné opakování, utvrzování či hledání detailů

- překvapení nakonec = speciální lekce za 2-3 měsíce od skončení kurzu


Na Vás je jen si vybrat:

 SKUPINOVÝ                                             INDIVIDUÁLNÍ
KURZ HUBNUTÍ                                        KURZ HUBNUTÍ
 

Mějme PRIMA TĚLO s www.primatelo.cz

Předchozí stránka: Prima tělo  Následující stránka: I N D I V I D U Á L N Í kurzy